Bemiddelaar Hooghe voorkomt tijdrovende en dure procedures (bemiddeling).

Conflicten aan het levenseinde

Hooghe Advocatenkantoor bemiddelt bij conflicten aan het levenseinde

Hooghe Advocatenkantoor bemiddelt bij conflicten aan het levenseinde en maakt op die manier mogelijk dat mensen zich (opnieuw) met elkaar verbinden voor het definitieve afscheid.

Ik ben een professioneel opgeleide bemiddelaar. Daarmee onderscheid ik mij duidelijk van andere professionelen aan het sterfbed.

Ik tracht een veilig kader te creëren om moeilijke situaties en conflicten bij het levenseinde zichtbaar en bespreekbaar te maken, in plaats van ze te ontkennen of weg te stoppen.

Neem gerust vrijblijvend contact met mij op als u vragen hebt.

Bijkomende informatie

› Conflicten aan het levenseinde?

Advocaat Hooghe
Burgemeester Bruneellaan 14, 8531 Harelbeke (Hulste)
Tel. 056/44 47 45
GSM 0497 455 292
www.advocaat-hooghe.be
veronique.hooghe@telenet.be

Iedere werkdag: op afspraak

Ruzie op de werkvloer?

Ruzie op de werkvloer - door bemiddeling van een erkend bemiddelaar samen naar oplossingen zoeken.

Ruzies op de werkvloer of arbeidsconflicten vinden vaak hun weg naar de rechtbank. Verziekte arbeidsverhoudingen, langzaam opgebouwde dossiers en toenemend wantrouwen en respect blokkeren nog een ‘goed gesprek’.

Ruzies op de werkvloer: tussen werknemers, werkgevers, collega's, leidinggevenden, zaakvoerders, zakenpartners, klanten, in bedrijven, verenigingen & scholen (leerkrachten / directie / scholengroep).

Sociale bemiddeling, bezoek ruzieopdewerkvloer.be

Bijkomende informatie

› Conflicten op de werkvloer?

Raadpleeg een erkend bemiddelaar: 
ruzie op de werkvloer

General Data Protection Regulation

GDPR : General Data Protection Regulation

In het kader van onze contractuele relatie zullen de door u verstrekte gegevens door Hooghe Veronique zorgvuldig voor u verwerkt, bewaard en veilig opgeslagen worden en enkel voor Hooghe Veronique beschikbaar zijn.

Deze beveiligde informatie wordt derhalve niet aan derden verstrekt, behoudens uiteraard in het kader van de gerechtelijke procedure aan de rechtbank en eventuele tegenpartijen indien dit noodzakelijk is voor de procedure.

Bij vragen hieromtrent kan u mij steeds contacteren via veronique.hooghe@telenet.be.

Wij helpen u meteen verder.

Bijkomende informatie

Advocaat Hooghe
Burgemeester Bruneellaan 14, 8531 Harelbeke (Hulste)
Tel. 056/44 47 45
GSM 0497 455 292
www.advocaat-hooghe.be
veronique.hooghe@telenet.be

Iedere werkdag: op afspraak

Bemiddeling

Opleiding: 'Postgraduaat Familiale Bemiddeling' - Vives Kortrijk

Meer dan vele andere geschillen zijn familiale conflicten en echtscheidingen pijnlijk, emotioneel en ingrijpend. Naast de emotionele problematiek ontstaan er in die context vaak ook materiële, praktische en financiële problemen. In de praktijk groeit het besef dat bemiddeling een zeer doeltreffende en humane manier is om conflicten te begeleiden naar een oplossing. Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces waarbij de betrokken partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde.  Die derde, de bemiddelaar, probeert om tot een door hen gezamenlijk gedragen oplossing te komen.

De tussenkomst van een erkend bemiddelaar kan ervoor zorgen dat het conflict niet escaleert en dat de partijen zelf een duurzaam akkoord bereiken dat rekening houdt met hun behoeften. De Wet van 21 februari 2005 heeft een duidelijk wettelijk kader gecreëerd voor de familiale bemiddeling. Na de homologatie ervan door de rechtbank bindt het bemiddelingsakkoord de partijen op dezelfde wijze als een vonnis dat pas na een lange, dure en emotioneel belastende procedure tot stand komt. De familiale bemiddeling is dan ook een waardevol alternatief voor een procedure voor de rechtbank.

Bijkomende informatie

VIVES - Campus Kortrijk
associatie KU Leuven
Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk
Tel. 056/26 41 61
www.vives.be

 

www.advocaat-hooghe.be - 2017

Website Advocaat Hooghe

In 2017 website 'Advocaat Hooghe'
www.advocaat-hooghe.be

› Met dank aan Xtrema Reclamebureau - Harelbeke

Bijkomende informatie

Advocaat Hooghe
Burgemeester Bruneellaan 14, 8531 Harelbeke (Hulste)
Tel. 056/44 47 45
GSM 0497 455 292
www.advocaat-hooghe.be
veronique.hooghe@telenet.be

Iedere werkdag: op afspraak

WhatsApp WhatsApp ons nu!