Scheiden: u overweegt een scheiding of u bent aan het scheiden?

Bemiddeling bij scheiding

Een scheidingsbemiddelaar helpt gehuwden en samenwonenden om samen tot afspraken te komen.
Het betreft alles rond thema's die hen en hun kinderen belangen. Een scheidingsbeslissing heeft in vele gevallen een grote impact op de verdere toekomst van alle betrokkenen. Wanneer u samen tot afspraken kan komen die door alle partijen aanvaard worden dan verhoogt u ongetwijfeld de kansen op de toekomstige naleving van wat u overeengekomen bent.

Het onderstaande bemiddelingstraject is van toepassing bij:

  • De opmaak van een echtscheidingsovereenkomst (EOT) na huwelijk:
  • De opmaak van een scheidingsovereenkomst na samenwonen
  • De opmaak van enkel een ouderschapsovereenkomst na samenwonen (enkel m.b.t. de kinderen)

Professionele bemiddeling bij echtscheiding, waarbij beide partners
zoveel mogelijk in onderling overleg regelen.
Snel, betaalbaar en zoals u beiden het samen beslist.

Bemiddelaar Hooghe

Het bemiddelingstraject bij scheiding.

  Contacteren van een bemiddelaar.

√  Jullie situatie worden tijdens het kennismakingsgesprek besproken; de vergoeding komt aan bod. Jullie beslissen of jullie verderzetten.

√  Tijdens één of meerdere vervolggesprekken worden er afspraken gemaakt waarbij bemiddelaar Hooghe informeert, adviseert, begeleidt en bemiddelt waar nodig.

√  Na elk gesprek worden de afspraken in een voorlopige overeenkomst genoteerd.

  Wanneer jullie beiden akkoord zijn wordt er een finale overeenkomst opgemaakt.

  Deze overeenkomst wordt door beide partners getekend en ingediend bij de familierechtbank.

  Wanneer jullie minder dan zes maanden apart wonen moeten jullie eenmaal verschijnen voor de rechtbank

  Drie maanden na indiening van deze overeenkomst bij een rechtbank zijn jullie officieel gescheiden.

"Bemiddeling bij en na scheiding - een alternatief voor de rechtbank"

Wij geven graag meer info over:

omgaan met scheiding, vragen omtrent scheiden, hoe samen gelukkig scheiden, goed, problemen, advies over scheiden, hoe scheiden, praktisch scheiden, starten, voor, na, tijdens scheiden, voorkomen van vechtscheiding, ik wil, wij gaan, scheiden, echtscheiding, hoe samen positief uit elkaar gaan, scheiden als vrienden, gezin, einde, relatieconflict, problemen, ruzie binnen het huwelijk, bemiddeling, bemiddelaar, co ouderschap, familiezaken, familierecht

De Bemiddelaar

  Werkt meerzijdig partijdig

  Werkt vertrouwelijk "beroepsgeheim"

  Is gespecialiseerd in zijn domein(en)

  Maakt het conflict hanteerbaar

  Begeleidt de communicatie

  Heeft erkenning van de FOD Justitie

Basisprincipes bemiddeling

  Altijd op vrijwillige basis.

  Onder begeleiding van een erkend bemiddelaar.

  De gesprekken blijven strikt vertrouwelijk.

  Doel: geschil af te sluiten met een bemiddeld akkoord.

  De snelheid wordt bepaald door betrokkenen.

"Opteert u alsnog een advocaat, meer info zie site ... "

WhatsApp WhatsApp ons nu!
HELP ?! ⋆⋆⋆ ADVOCAAT NODIG