Bemiddelaar familierecht: met partners zoveel mogelijk in onderling overleg regelen.
Familiale conflicten

Bij familiale conflicten wordt nog te vaak naar de rechter gestapt, die een onpartijdig oordeel moet vellen.

Waarom zou u geen beroep doen op een bemiddelaar?
Sneller, goedkoper en vooral zoals u beiden het samen beslist. Bemiddeling een alternatief voor de rechtbank.

Personen- & familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht. Onder andere afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding vallen hieronder. Maar ook andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.
Het erfrecht daarentegen wordt meestal als apart rechtsgebied beschouwd.

bemiddelaar, bemiddeling familierrecht, bemiddeling uit elkaar gaan, bemiddelaar echtscheiden, echtscheiding onderlinge toestemming, echtscheidingsprocedure, echtscheiding aanvragen, echtscheiding onherstelbare ontwrichting, echtscheiding bemiddeling, echtscheiding onderlinge toestemming model, echtscheiding Belgie, echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting, echtscheiding onderlinge toestemming procedure, bemiddeling echtscheiding aanvragen België
ECHTSCHEIDING

Bij een echtscheiding wordt er een einde gemaakt aan het huwelijk. De vormen van echtscheiding zijn:

  • De echtscheiding door onderlinge toestemming.
  • De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting.

Voor echtscheidingen is de familierechtbank bevoegd.
U kunt met de hulp van een neutrale derde steeds een beroep doen op bemiddeling. Doe dit alvorens een rechtsvordering in te stellen of tijdens de echtscheidingsprocedure.

Ik help u graag verder: hoe scheiden, waar scheiden, wat kost een scheiding, scheiden onderlinge toestemming, kinderalimentatie, alimentatie bij scheiding, verdeling bij scheiding, procedure ...

» Meer weten over scheiden?

scheiden_bemiddeling, samen, snel, scheiden, alimentatie bemiddelaar, bemiddeling alimentatie berekenen, alimentatiegeld, alimentatie index, alimentatie België, alimentatie betekenis, wanneer alimentatie betalen aan vrouw, alimentatie kind hoeveel, alimentatie belasting, alimentatie stoppen, alimentatie rechtstreeks aan meerderjarig kind betalen, alimentatie niet betalen, bemiddeling familiezaken, relatiebemiddeling, bemiddeling echtscheiding, bemiddeling erfenis, bemiddeling alimentatie, bemiddeling ouders kind, bemiddeling ouderschapsplan, bemiddeling gezinnen, bemiddeling levenseinde, bemiddeling in het onderwijs, bemiddeling werkvloer, bemiddelaar
ALIMENTATIE

Zijn jullie getrouwd geweest en gaan jullie scheiden?
Dan blijft ook na de scheiding de verplichting bestaan om voor elkaar te zorgen.
Dit heet de onderhoudsplicht. Meestal wordt aan de onderhoudsplicht voldaan door het betalen van (partner)alimentatie.

Ik help u graag verder: onderhoudsgeld berekenen, alimentatie berekenen, wanneer geen alimentatie meer, alimentatie kind / alimentatie partner, procedure, ...

» Vragen over alimentatie?

advocaat, adoptie, bemiddelaar adopteren, bemiddeling, bemiddelaar
ADOPTIE

Adoptie is de aanname van een persoon als kind.
In juridische zin is adoptie de breuk van de familieband tussen biologische ouders en hun kind.  Aan de ene kant tegelijk de vaststelling van een nieuwe, wettelijk geldende familieband tussen adoptieouders en dit kind. En aan de andere kant met alle rechten en plichten die daarbij horen.

» Vragen over adoptie?

bemiddeling omgansgrecht, omgangsrecht grootouders, omgangsrecht grootouders geweigerd, bemiddelen omgangsregeling baby, omgangsrecht grootouders weigeren, bemiddelaar omgangsrecht grootouders familierechtbank, omgangsrecht vader weigeren, omgangsrecht grootouders België
OMGANGSRECHT

Omgangsrecht is het wederzijdse recht van iemand en een minderjarig kind om contact met elkaar te houden.
Bijvoorbeeld over een ouder, grootouder, stiefouder, derden

Als ouders, die samen het gezag hebben over hun kinderen na het verbreken van de relatie of het eindigen van hun huwelijk uit elkaar gaan, moeten zij een ouderschapsplan opstellen, waarin zij de wijze waarop zij de zorg- en opvoedingstaken beschrijven. De vastlegging kan onderling gebeuren, met tussenkomst van een mediator of door bemoeienis van een rechter.

» Vragen over omgangsrecht?

bemiddelaar jeugdzaken, bemiddelaar jeugdrechter, bemiddelaar diefstal, bemiddelaar drugs, bemiddelaar vechtpartij, bemiddelaar jongeren, bemiddelaar jeugd, bemiddelaar politie, demiddelaar rechtbank
JEUGDZAKEN

De jeugdrechtbank is in België een speciale kamer van de rechtbank van eerste aanleg, gericht op jongeren, meestal tot hun 18de verjaardag. Die kunnen voor de jeugdrechter komen of naar de jeugdrechter gaan als:

  • er sprake is van strafbare feiten, bijvoorbeeld dealen van drugs of diefstal.
  • ze in een moeilijke situatie verkeren en er hulp voor de jongere of de ouder(s) noodzakelijk is
  • de ouders niet voldoen aan hun onderhoudsplicht of er sprake is van mishandeling, misbruik of verwaarlozing.

» Vragen over jeugdzaken?

Doel van bemiddeling is eenvoudig conflicten, ruzies en geschillen oplossen buiten een rechtbank.

Meer specialisaties

Als advocatenkantoor zijn we verder gespecialiseerd in vele andere domeinen van het recht.
Voor een aantal specialiteiten zoals vennootschapsrecht, administratief recht en fiscaal recht, werken we samen met zorgvuldig gekozen specialisten.

» Bekijk onze andere specialisaties

WhatsApp WhatsApp ons nu!
HELP ?! ⋆⋆⋆ ADVOCAAT NODIG